<< Главная страница

ФОЛЬКЛОРНI ЗАПИСИ ЖУРАВЕЛЬ ТА ЧАПЛЯКатегории Ольга Косач (Олена Пчiлка) ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Казка Був собi Журавель, i подумав вiн оженитися. Кого ж би то взяти? Вiзьму чаплю! — думає Журавель, — вона менi по мислi, якраз для мене! От приходить до Чаплi, та й каже. — Нi, щось я не маю охоти за тебе iти! — Ну, як не маєш, то не маєш, Бог з тобою! — каже Журавель, i пiшов собi. Але згодом роздумалася Чапля, приходить до Журавля та й каже: — Знаєш що? Я вже роздумалася i вже хочу йти за тебе! —- А, — каже Журавель, — ти роздумалася? I я тепер роздумався — не хочу вже тебе брати! — Ну не хочеш, то й цур тобi,— каже Чапля, пiшла така розгнiвана. Тим часом Журавель, як почав знову думати, — розмiркувався, iде знов до Чаплi: — Вибачай, — каже, що я тобi так тодi вiдказав. Тепер я надумався i хочу-таки тебе брати. — А! — каже Чапля. — Ти надумався? I я надумалась, що менi за тебе не йти! Як-то можна: я, молода, сама до тебе приходила, а ти менi так прикро вiдказав! Та щоб я пiсля цього пiшла за тебе? Нiколи в свiтi! Iди з очей! Пiшов Журавель. А Чапля, як почала думати, як почала думати, та й стала жалкувати: Що се я, дурна, зробила? Нащо я Журавлевi вiдмовила? Ну, чи ж добре отак самотою жити, без господаря в хатi? Вiн же приходив, перепрошував! Пiду, скажу йому, що вже згоджуюсь! Пiшла Чапля: здибалася, мовби несподiвано, з Журавлем та й каже йому, що от, мовляв, роздумалася, пiде вже за його. Куди там! Журавель уже i не думає ïï брати: — Що ж се, — каже, — таке? Ти менi вже двiчi гарбуза дала, та щоб я знов тебе сватав? Не хочу! — Ну, не хочеш, то нехай же ти згинеш! — каже Чапля. — Вже тепер i не думай, i слова менi не кажи нiколи про своє сватання! Нехай тобi абищо! Пiшов Журавель, пiшов, а згодом знов почав думати: Отже, таки одружуся! Що ж так бурлакувати — без вiрноï дружини, та без господинi в хатi! Недобре! Пiду до Чаплi, перепрошу ïï гарненько, може, пiде. Пiшов, але Чапля таки затялась, не хоче! А через якийсь час каже, що вже пристає! Ну, коли ж знову Журавель не хоче ïï брати! А там, дивись, знов Журавель iде свататься, так уже Чапля не хоче! I так вони все ходять та ходять, а побратися нiяк не можуть: коли одно надумається, то друге роздумається, та й нема згоди. От так i ходять до сеï пори!
ФОЛЬКЛОРНI ЗАПИСИ ЖУРАВЕЛЬ ТА ЧАПЛЯ


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация